motivācijas spēle "izkrāso ikdienu!"

Spēles mērķis

Pamanīt un novērtēt katru skolēna individuālos sasniegumus, kas ir ieguldījums kopējā klases izaugsmes kontā, kopīgi izvirzot un sasniedzot mērķus, un svinot uzvaras.

Piedaloties spēlē, ikvienam Ērgļu vidusskolas skolēnam un visai klasei kopā ir iespēja sevi apliecināt un gūt panākumus, iemācoties

 • cienīt līdzcilvēkus, viņu viedokļus un vērtības;
 • mērķtiecīgi darboties, lai sasniegtu savu labāko rezultātu;
 • sadarboties, esot gan labam līderim, gan komandas biedram;
 • izjust gandarījumu par uzvaru.

Spēles norise

Katram skolēnam un klasei kopumā ir iespējas apliecināt sevi kādā no spēles jomām. Katrs punkts ir zīle, kas tiek piešķirta individuāli, bet krājas kopējā klases labo darbu un sasniegumu kontā – burkā.

Šajā spēlē uzvar ikviens – katrs individuāli un klase kopumā.

 • Katrs skolēns, kurš piedalās, kļūst mērķtiecīgāks, lepojas ar sasniegumiem un atrod jaunas iespējas gūt panākumus.
 • Klase saliedējas kā komanda, jo tiek novērtēts ikkatra ieguldījums un meklētas iespējas kopīgi krāt sasniegumu punktus – zīles kopējai uzvarai.
 •  

 

Spēles jomas

 • Mācības (dzeltenā zīle) – tiek izvērtēts skolēna ieguldījums mācību darbā – izaugsme, dalība olimpiādēs, pētniecisko darbu konkursos un konkursos.
 • Personības izaugsme (baltā zīle) – tiek pamanīts un novērtēts skolēna darbs, sasniedzot sev izvirzītu mērķi.
 • Sabiedriskā aktivitāte (sarkanā zīle) – skolēni apliecina sevi un iepriecina citus, organizējot pasākumus vai aktīvi līdzdarbojoties tajos, kā arī publicējot rakstus periodikā vai ievietojot informāciju sociālajos tīklos.
 • Iniciatīvas projekti (zaļā zīle) – tiek novērtēta skolēnu ideja, iniciatīva un uzņēmība, īstenojot kādu  ideju klases, skolas vai plašākā mērogā.
 • Sports (zilā zīle) – skolēni mērķtiecīgi gūst panākumus sportā, piedaloties vai uzvarot sacensībās.
 • Skolēnu domes atzinība (melnā zīle) – par iesaistīšanos, atbalstu vai aktīvu darbību skolēnu domes pasākumos.
 • Saimnieciskā darbība (brūnā zīle) – par iesaistīšanos skolas vides veidošanā, saimnieciskas problēmas pamanīšanu un atrisināšanu, palīdzību skolas pasākumos.
 • Īpašais “Paldies” (baltā zīle) – par labu darbu, ko kāds ir pamanījis un kas  apliecina skolēna mērķtiecību, cieņu pret citiem un sadarbības prasmes.

Spēles līmeņi

Spēlei ir 3 līmeņi. Sasniedzot noteiktu zīļu skaitu uz vienu skolēnu, klase svin

 • pirmo mazo uzvaru (5 zīles uz vienu skolēnu);
 • otrā uzvara (10 zīles uz vienu skolēnu);
 • trešā lielā uzvara (15 zīles uz vienu skolēnu) –  balva: 5.00 EUR katram skolēnam, ko var izmantot klases telpas labiekārtošanai vai ieejas biļetes iegādei kādā pasākumā, ko apmeklē visa klase kopā.

Seko mums