Ērgļu vidusskolas Skolēnu dome

Skolēnu interešu pārstāvēšana un sabiedriskās dzīves organizēšana

Kas ir skolēnu dome?

Skolēnu dome ir forša cilvēku grupiņa un vieta, kur var izpaust savu viedokli par skolā nepieciešamo. Šeit ir iespēja sadarboties ar skolas biedriem un ir forši iegūt daudz jaunu zināšanu!

Kāds ir mūsu mērķis?

Panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Kādi ir mūsu uzdevumi?

 • Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un pedagogiem.
 • Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem.
 • Organizēt un vadīt skolas sabiedrisko dzīvi.
 • Rosināt skolēnu iniciatīvu un vēlmi līdzdarboties ārpusstundu pasākumos.
 • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu domēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

Ko mēs darām?

 • Mēs tiekamies vienu reizi nedēļā.
 • Lēmumus pieņemam balsojot.
 • Nodrošinām saikni starp skolēniem un skolas vadību.
 • Rīkojam pasākumus, rakstām un saskaņojam pasākumu scenārijus.
 • Rosinām skolēnus uz sasniegumiem mācībās.
 • Veicinām skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Piedalāmies Ērgļu vidusskolas avīzes “Skolu Ziņas” veidošanā, veidojam afišas un iemūžinām pasākumus.
 • Rīkojam dažādus turnīrus, spēļu mačus, ar mērķi rosināt skolēnus uz fiziskām un garīgām aktivitātēm.
 • Vācam ziedojumu skolēnu domes izvirzītam mērķim.

Kas veido mūsu komandu?

Skolas prezidents – Endijs Magons

Viceprezidente – Samanta Kārkliņa

Protokoliste  – Paula Simona Spaile

Izglītības ministrs – Aigars Putniņš

Kultūras ministre – Anete Rudzīte

Sabiedrisko attiecību ministre – Diāna Kristiāna Grāvīte

Finanšu ministre – Estere Patrīcija Caune

Iekšlietu ministrs – Arvis Milnis

Sporta ministrs – Tots Olivers Olte

Zīļu ministre – Keita Una Daumane

Seko mums