Mācāmies izaugsmei

Ērgļu vidusskolā ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus

Mācību stundu saraksts

Ērgļu vidusskolā mācības sākas 8:40 un beidzas 16:00
  1. stunda: 8:40-9:20
  2. stunda: 9:30-10:10
  3. stunda: 10:20-11:00
  4. stunda: 11:10-11:50
  5. stunda: 12:00-12:40
  6. stunda: 12:50-13:30
  7. stunda: 13:40-14:20
  8. stunda: 14:30-15:10
  9. stunda: 15:20-16:00

Mācību priekšmetu olimpiādes

SVEICAM

ANNU KATRĪNU PRAULIŅU (9.kl.) ar 3. vietu Madonas novada bioloģijas olimpiādē

SVEICAM

ALĪNU MUŠU (8.kl.) ar 3.vietu Ilzes Indrānes jaunrades darbu konkursā

2.klasi – ar 1.vietu bērnu radošā konkursa “Vasals kai pyoupols!” kategorijā “Grupu darbi”

ANCI MILLERI (12.kl.) ar 1.vietu Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošajā konkursā “Mans grāmatplaukts stāsta”

IEVU RADZVILAVIČU (12.kl.) ar 2.vietu latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes II posmā 

IEVU RADZVILAVIČU (12.kl.) ar 1.vietu R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā

KATRĪNU REŠŅU (10.kl.) ar 1. vietu starpnovadu vēstures olimpiādē

SVEICAM

ANCI MILLERI (11.kl.) ar 1.vietu Latviešu valodas aģentūras rīkotajā skolēnu radošo darbu konkursā “Izstāsti savu sapni”!

IEVU RADZVILAVIČU (11.kl.) ar 1.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē

EMĪLIJU GUSTĪNI ZOMMERI (11.kl.) ar 3.vietu R.Mūkam veltīto jaunrades darbu konkursā

KATRĪNU REŠŅU (9.kl.) ar 1.vietu starpnovadu vēstures olimpiādē

IEVU RADZVILAVIČU (11.kl.) ar 1.vietu starpnovadu filozofijas olimpiādē

ALISI OLTI (9.kl.) ar 3.vietu starpnovadu ķīmijas olimpiādē

GUNU NIKOLAJEVU (8.kl.) ar 3.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē

IEVU RADZVILAVIČU (11.kl.) ar 1.vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

EVELĪNU ZARIŅU (3.kl.) ar 1.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē

PAULU KONOVALOVU (5.kl.) ar 3.vietu starpnovadu informātikas olimpiādē