Mūsu prioritātes

Apzināta un atbildīga mācīšanās

Mēs radām vidi, kurā skolēns prot mācīties – izprot un izvirza mācīšanās mērķus, mērķtiecīgi pielieto mācīšanās stratēģijas, sniedz un gūst atgriezenisko saiti.

Sociāli emocionālā labsajūta

Mēs strādājam, lai skolēns spētu izprast un vadīt savas emocijas, prast risināt konfliktus un veidot labvēlīgas attiecības.

Pedagogu atbalsts

Ērgļu vidusskolā pedagogs ir ieinteresēts skolēna attīstībā ar vēlmi sadarboties un apgūt jauno.

Skolas vide

Ērgļu vidusskolā skolēns dzīvo un darbojas drošā un radošā vidē, un iesaistās tās pilnveidošanā.

Seko mums