motivācijas spēle "izkrāso ikdienu!"

Spēles mērķis

Pamanīt un novērtēt katru skolēna individuālos sasniegumus, kas ir ieguldījums kopējā klases izaugsmes kontā, kopīgi izvirzot un sasniedzot mērķus, un svinot uzvaras.

Piedaloties spēlē, ikvienam Ērgļu vidusskolas skolēnam un visai klasei kopā ir iespēja sevi apliecināt un gūt panākumus, iemācoties

 • cienīt līdzcilvēkus, viņu viedokļus un vērtības;
 • mērķtiecīgi darboties, lai sasniegtu savu labāko rezultātu;
 • sadarboties, esot gan labam līderim, gan komandas biedram;
 • izjust gandarījumu par uzvaru.

Spēles norise

Katram skolēnam un klasei kopumā ir iespējas apliecināt sevi kādā no spēles jomām, iegūstot vienu punktu pamata līmenī un divus punktus augstākajā līmenī. Katrs punkts ir zīle, kas tiek piešķirta individuāli, bet krājas kopējā klases labo darbu un sasniegumu kontā – burkā.

Spēles jomas

 • Mācības (dzeltenā zīle) – tiek izvērtēts skolēna ieguldījums mācību darbā – izaugsme, dalība olimpiādēs un konkursos.
 • Personības izaugsme (baltā zīle) – tiek pamanīts un novērtēts skolēna darbs, sasniedzot sev izvirzītu mērķi.
 • Sabiedriskā aktivitāte (sarkanā zīle) – skolēni apliecina sevi un iepriecina citus, organizējot pasākumus vai aktīvi līdzdarbojoties tajos, kā arī publicējot rakstus skolas avīzē.
 • Iniciatīvas projekti (zaļā zīle) – tiek novērtēta skolēnu ideja, iniciatīva un uzņēmība, īstenojot kādu  ideju klases, skolas vai plašākā mērogā.
 • Sports (zilā zīle) – skolēni mērķtiecīgi gūst panākumus sportā, piedaloties vai uzvarot sacensībās.
 • Skolēnu domes atzinība (melnā zīle) – par iesaistīšanos, atbalstu vai aktīvu darbību skolēnu domes pasākumos.
 • Īpašais “Paldies” (baltā zīle) – par negaidītu labu darbu, kas pārsteidz un apliecina skolēna mērķtiecību, cieņu pret citiem un sadarbības prasmes.

Spēles līmeņi

Spēlei ir 3 līmeņi. Sasniedzot noteiktu zīļu skaitu uz vienu skolēnu, klase svin

 • pirmo mazo uzvaru (5 zīles uz vienu skolēnu) – pašu izvēlēta balva
 • otrā uzvara (10 zīles uz vienu skolēnu) – skolas vadības vai skolēnu domes balva
 • trešā lielā uzvara (15 zīles uz vienu skolēnu) – 100 EUR klases saliedēšanās pasākumam.
burka2

Seko mums