Video fragments no Ērgļu vidusskolas 60 salidojuma 2010.gadā