21.decembrī - Ērgļu vidusskolas uzvedums "Egles ceļš uz Ziemassvētkiem"