Valsts policijas informatīvi izglītojošā lekcija

    

 

Pievēršot uzmanību  ar drošību un katra atbildību saistītiem jautājumiem, Valsts policija organizēja informatīvi izglītojošu prezentāciju/lekciju par skolēniem aktuālām tēmām:

  • pārkāpumu veidi, ar kuriem visbiežāk saskaras nepilngadīgie,
  • atbildība, kāda iestājas, izdarot likumpārkāpumus,
  • tiesības un pienākumi,,
  • tiesiskā audzināšana,
  • sabiedriskās kārtības noteikumu un iekšējo kārtības noteikumu ievērošana un ar tiem saistītā atbildība,
  • drošība internetā.