Izglītojošas un praktiskas nodarbības bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai