Latvijas Valsts svētkos lepojamies ar mūsu labākajiem

    Sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas 103. gadadienu un novērtējot skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku ieguldījumu skolas prestiža celšanā, tiek izteikta atzinība šādiem Ērgļu vidusskolas

    skolēniem:

  • Aigaram Putniņam – par sabiedrisko aktivitāti ilggadīgi darbojoties skolēnu domē, mērķtiecību mācībās un atbildību skolas pasākumu organizēšanā.
  • Endijam Magonam – par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē un pildot skolas prezidenta pienākumus, par aktīvu darbu jaunsardzē, par mērķtiecību mācību darbā.
  • Laumai Začai – par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē, un pildot skolas prezidentes pienākumus, par mērķtiecību mācību darbā.
  • Alisei Oltei – par mērķtiecību mācībās, par sportisko aktivitāti un panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās Disku golfā

skolotājiem:  

  • Anitai Mušai – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, sniedzot nesavtīgu atbalstu pedagogiem tehnoloģiju lietošanā un atbildīgu attieksmi ikdienas darbā.
  • Evitai Punovskai – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, sniedzot atbalstu klašu audzinātājiem, par atbildību un precizitāti, pildot darba pienākumus.

tehniskajiem darbiniekiem:

  • Valdai Griezānei – par ieguldījumu skolas vadības darbā un apzinīgu darbu, nodrošinot epidemioloģiski drošus pasākumus skolā.