Sākumskolas skolēnu ķekatu gājiens

    Šogad sākumskolas skolēnu Mārtiņdienas ķekatas notika attālināti. Līdz ar to izveidojās “īsts” Ķekatu gājiens vienam pie otra. Katrā mājā nu ir ierībināts svētku prieks. Paldies ķekatniekiem un viņu palīgiem!

Skolotāja V. Dāve