Karjeras nedēļa Ērgļu vidusskolā

  1. Mācībstunda 7.-9. klašu skolēniem videoformātā no 11. oktobra būs pieejama VIAA Youtube kanālā
  2. Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenes locekļiem 11. oktobrī plkst.19:00 tiešsaistē Facebook kontā TavaiKarjerai

                      Vecāki un ģimenes locekļi aicināti pieslēgties!

   3.Tiešsaistes diskusija jauniešiem 12. oktobrī plkst.14:00 tiešsaistē Facebook kontā TavaiKarjerai

      TĒMA: IKT jomas profesiju daudzveidības un plašā pielietojuma parādīšana, uzklausot gados jaunu nozares profesionāļu stāstus par viņu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku.

                   Jaunieši, vecāki un pedagogi aicināti attālinātai dalībai pasākumā.