Mīļi sveicieni Mātes dienā!

 
Ērgļu vidusskolas kolektīvs  mīļi sveic visas māmiņas un vecmāmiņas ar  sākumskolas skolēnu iedziedātajām latviešu tautasdziesmām “Slauk’, māmiņa, istabiņu!” un “Silta, jauka istabiņa”.