Cien. skolēni, skolotāji un vecāki!

Sveicu visus Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā!

Pēc skaistajām Latvijas simtgades  jubilejām, šogad svētki ir pieklusināti. Bet varbūt tieši Latvijas 102 gadu jubileja ieies vēsturē kā citādi svētki. Smaidīt un siltus vārdus teikt traucē sejas maska, pasniegt roku svētku sveicienā, ievērojot 2 metru distanci, vispār nav iespējams. Svētku noskaņu radīt traucē Covid – 19.

Taču Ērglu vidusskolā turpinām tradīciju Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā nominēt skolēnus, skolotājus, tehniskos darbiniekus  un vecākus, kas ar savu ieguldījumu daudzina skolas labo vārdu. Paldies skolēniem un skolotājiem, kuri ieteica kandidātus, aizpildot aptauju. Paldies skolas padomei, kura līdzdarbojās kandidātu apstiprināšanā.

Šogad, sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. gadadienu un novērtējot skolēnu, skolotāju, vecāku un tehnisko darbinieku ieguldījumu skolas prestiža celšanā, atzinība tiek izteikta:

Ērgļu vidusskolas skolēniem:

Ievai Radzvilavičai – par izciliem sasniegumiem, augstu motivāciju un iniciatīvu mācību darbā, ik gadu aizstāvot skolas godu olimpiādēs.

Gunai Kalniņai – par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē, un brīvprātīgo darbu, attīstot sākumskolas skolēnu lasītprasmi.

Kristīnei Grabovskai – par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē, un brīvprātīgo darbu, attīstot sākumskolas skolēnu lasītprasmi.

Ancei Millerei – par apzinīgu mācību darbu, panākumiem literāros konkursos, mērķtiecību un radošumu, darbojoties skolēnu domē.

Alisei Vanaģelei – par sabiedrisko aktivitāti, izaugsmi un atbildību, darbojoties skolēnu domē.

Marekam Dingam – par mērķtiecīgu izaugsmi mācību darbā, godprātīgu un atbildīgu attieksmi, veicot uzticētos sabiedriskos pienākumus.

Ērgļu vidusskolas skolotājiem:

Maigai Pickai – par ieguldījumu skolas vadības darbā, sniedzot mērķtiecīgu atbalstu pedagogiem jaunā mācību standarta iedzīvināšanā un tehnoloģiju lietošanā, par atbildīgu, pozitīvu un iedvesmojošu attieksmi ikdienas darbā attālinātās mācīšanās apstākļos.

Lienai Bukovskai – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, ievadot sākumskolas skolēnus skolas dzīvē, veidojot pozitīvas un mērķtiecīgas attiecības ar vecākiem.

Inesei Maltavniecei – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, prasmi ieinteresēt un motivēt skolēnus latviešu valodas apguvei, gūstot panākumus literāros konkursos.

Ērgļu vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem:

Aldim Jēkabsonam – par apzinīgu un  atbildīgu darbu, veicot  uzticētos pienākumus sporta darba organizēšanā, dažādu sporta spēļu popularizēšanu skolā un novadā.

Ilutai Kurzemniecei – par atbildīgu un godprātīgu darbu, rūpējoties par tīru, sakārtotu un mājīgu skolas vidi, un sabiedrisko aktivitāti, iesaistoties Ērgļu vidusskolas un novada pasākumos.

Vecākiem:

Mārcim Feldbergam – par radošu un aktīvu darbību skolas padomē, vadot vecāku pasākumus skolas un novada mērogā un attīstot jaunas darba formas.

Inesei Koklačovai– par ilggadēju atbalstu skolas dzīves veidošanā un apbalvojuma „Izcils skolēns” izveidošanu un īstenošanu.

Ērgļu novada un Ķelnes-Reizīkas pašvaldību sadarbības balva EUR 50.00 nominācijā  „Sociāli aktīvs skolēns”:

Emīlijai Zommerei – par sasniegumiem Madonas starpnovadu un valsts nozīmes olimpiādēs un konkursos, par sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu domē, un par atbildīgu un radošu līdzdarbošanos Ērgļu vidusskolas un Ērgļu novada pasākumos.

Lai visiem skaisti un priecīgi svētki ģimenē!

Ar cieņu,

Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa

Ērgļu vidusskolas skolēnu sveiciens Latvijas dzimšanas dienā